Lazer ile Varis Tedavisi

Varis Nedir;

Kalp vücudun ihtiyaçlarını karşılamak için her atışta bir miktar kanı atardamarlar ile dokulara gönderir. Bu temiz kan gerekli oksijeni ve besleyici maddeleri hücrelere verir ve ortamda oluşan artık maddeleri toplar. Oluşan bu kirli kan toplardamarlar aracılığı ile kalbe geri taşınır. İşte varis bacaktaki bu toplardamarların genişlemesi, uzaması ve büklüntülü hale gelmesi olarak tanımlanır.

Sıklığı ;

Toplumda % 15-25 gibi yüksek oranda görülmektedir. Kadınlarda erkeklerden daha sıktır. Yaşla birlikte varis görülme olasılığı çok artmaktadır.

Alt ekstremite Toplardamar (Venöz) Sistemi ;

Bacaktaki kirli kanın % 10-20 sini kalbe taşıyan yardımcı yollar olarak değerlendirebileceğimiz yüzeyel venler, Bacaktaki kirli kanın % 80-90 ını kalbe taşıyan ana yollar olarak değerlendirebileceğimiz derin venler, Ve bu iki ven grubu arasında bağlantıyı sağlayan perforan venlerden oluşmaktadır. Her üç grup vende de yer çekimi etkisine rağmen tek yönlü akıma ( kalbe doğru) izin veren kapakçıklar mevcuttur.


Varisler Neden Oluşur;

Temel sorun kapak hasarı ve toplardamar duvarında oluşan yapısal bozukluk nedeniyle damarın genişlemesidir. Varise neden olan venöz yetmezlik en sık yüzeyel venlerde, daha nadiren de derin venlerde görülür. Yüzeyel venlerdeki kapak yetmezliği çoğunlukla primer olarak oluşurken, derin venlerde genellikle pıhtı ile tıkanma sonrası (posttrombotik sendrom) meydana gelir.

Kimler Risk Altındadır;

Varise ailesel bir yatkınlık söz konusudur ve olguların önemli bir kısmında aile bireylerinde de varis vardır. Ayakta sabit olarak çok fazla duran bireylerde venöz basıncın artması sonucu kapakçıklar bozulur ve varis gelişebilir. Yani aile bireylerinde varis bulunan kişiler ve uzun süre sabit olarak ayakta durmak zorunda olan meslek grupları ( öğretmenler, kuaförler, diş hekimleri, hemşireler, garsonlar vb..) risk altındadır.Varis Çeşitleri;

Cilt yerleşimli kılcal varisler (1mm den küçük spider ve 1-4 mm çapında retiküler venler)

Ciltaltı yerleşimli variköz venler (4 mm den büyük)

Belirtileri;

Uzun süre ayakta kalmakla özellikle gün sonunda oluşan ağrı, kaşıntı, yanma, karıncalanma, seğirme, gece krampları ve ödem görülebilir Geç dönem varis hastalarında renk değişikliği , geniş ancak derin olmayan yaralar gelişebilir Yine variköz venlerde iltihap ve pıhtı oluşması (tromboflebit ), akciğere pıhtı atması (pulmoner emboli) gelişebilir. Nadiren de olsa varis kanamalarına bağlı ölüm olayları da bildirilmiştir.

Tedavi;

Yüzeyel venöz yetmezlik ve varislerin tedavisinde yüzyılı aşkın süredir tedavi yöntemi cerrahidir. Ancak bu işlem sıklıkla genel anestezi altında yapılmaktadır ve 1-2 gün hastanede kalmayı gerektirmektedir. Ayrıca hastaların aktif çalışmaya başlaması 2 haftaya ulaşmaktadır. Bu nedenle günümüzde tüm dünyada en popüler tedavi hastalıklı toplardamar ve büyük varislerin içten lazer ile kapatılmasıdır. Birçok yönden cerrahiye üstünlüğü bulunan lazer ile tedavi yöntemi son 3-4 yıldır tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlanmış ve cerrahi tedavinin yerini almıştır. İşlem öncesinde hasta Doppler US tetkiki ile çok detaylı bir şekilde değerlendirilmekte ve hastalıklı olan damarlar bulunmaktadır. Hastalıklı damarlar lazerle kapatılırken sağlam olan damarlar korunmalıdır.İşlem sırasında öncelikle ultrason eşliğinde iğne ile damarın içine girilmektedir. Ardından klavuz tel damarda uygun yere yerleştirilmektedir. Sonrasında lazer ışınını damar duvarına verecek olan fiber damar içinde ilerletilmektedir. Son olarak lazer kaynağı çalıştırılarak kontrollü olarak damarın içten tıkanması sağlanmaktadır. Bu yöntem birçok önemli avantajlara sahiptir. Öncelikle lokal anestezi altında ağrısız , ince iğne girişi ile kesi –dikiş izi olmadan yapılabilmektedir. İşlem ortalama 30 dakika-1 saat sürmekte, hasta 1-2 saat dinlendikten sonra yürüyerek evine gönderilmektedir. İşlem sonrası hareketlerinde herhangi bir kısıtlama gerekmemektedir. Girişimin başarı oranı %98 civarındadır.
Copyright © 2016 Seta Ajans. All Rights Reserved.

Back to top