Karaciğer Kist Hidatiklerinin Ameliyatsız Tedavisi

Karaciğer kist hidatiği nedir?

Bir tür parazitin (echinococcus granulosus) oluşturduğu bir hastalıktır. Halk arasında “köpek kisti” diye de bilinir. Olgun parazit; kurt, köpek gibi hayvanların bağırsaklarında yaşar. Parazitin yumurtası köpek gibi hayvanların dışkısı ile dışarıya atılır. Parazitin yaşamında ara konak olarak rol oynayan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar bu parazit yumurtası ile bulaşık gıdaları (ot,su..) yemesi durumunda yumurta onların bağırsaklarına geçer ve bağırsakta kurtçuk açığa çıkarak, kan dolaşımına karışır ve vücudun değişik yerlerinde, en sık da karaciğere yerleşerek giderek büyüyen kistler (içi sıvı dolu keseler) meydana getirir . İnsan da zaman zaman bir ara konak vazifesi görebilmektedir. Parazitin yumurtasının bulaştığı maddeler (gıda, su…) ağız yolu ile alınırsa, yumurtalar bağırsakta açılır ve içinden çıkan parazit aynı şekilde sıklıkla karaciğerde yerleşmek üzere insanda da kistler oluşturur.

İnsandan insana bulaşabilir mi?

Karaciğer kist hidatiği insandan insana bulaşmaz. Parazit yumurtası bulaşmış kirli gıdalar herkes tarafından alınabilir ve dolayısıyla hastalık ailenin birçok ferdinde de ortaya çıkabilir. Bu nedenle hastaların yakınları da özellikle ultrason ile taranmalıdır.

Nasıl gelişim gösterir?

Kistler % 75-80 karaciğerde yerleşir. Daha az sıklıkla akciğer, karın içi diğer organlar ve beyinde bile görülebilir. Olay nerede olursa olsun, parazitin yerleştiği yerde giderek büyüyen içi basınçlı bir sıvı ile dolu kist oluşur.

Karaciğer kist hidatiği ne gibi şikayetlere neden olur?

Kist karaciğerde bir ya da birden fazla olabilir. Küçük kistler genellikle şikayet nedeni olmaz. Hastalık genellikle başka nedenlerle yapılan görüntülemelerde (US) ortaya çıkar. Daha büyük kistler ise sağ tarafta ağrı dolgunluk hissi gibi şikayetler oluşturabilir.

Tanısı nasıl konulur?

Günümüzde ucuz ve pratik olan, invaziv olmayan, radyasyon riski içermeyen, kistin iç yapısını ve komplikasyon varlığını saptayan, tedavinin takibinde de kullanılan, en yararlı tanı yöntemi ultrasonografidir.

Kist kendi haline bırakılırsa ne olur?

Genellikle giderek büyür ve istenmeyen olaylara neden olur. Bunlar kistin içinde bakterilerin üremesi, sarılık ile delinme ve yırtılmadır. Bunların ortaya çıkması, hastalıkla mücadeleyi güçleştiren riskleri artırır.

Karaciğerdeki kist kendi kendine patlar mı?

Kistin kendi kendine patlaması ve delinmesi nadiren görülebilir. Daha ziyade büyük kistlere gelen ani ve şiddetli darbeler (kaza, yumruk…) böyle bir yırtılmaya neden olabilir. Böyle bir durumda kist içeriği antijenik özellik taşır, yani şiddetli, hayatı tehdit edebilecek alerjik reaksiyonlar uyandırabilir. İkincisi ise, kist içeriği bütün karın boşluğu içerisine yayılarak yaygın hastalık halini alabilir. O zaman hastalıkla mücadele güçleşir.

Hastalık ilaçla tedavi edilebilir mi?


İlaçla tedavi yoktur ama parazite etkili olduğu bilinen ve diğer tedavi yöntemlerine yardımcı bir ilaç mevcuttur.

Perkütan tedavi ne zaman yapılır (Endikasyonları)?

Tip I ve II kistler
Bazı Tip III kistler
Enfekte kist hidatikler
Ameliyat sonrası şüpheli sıvı birikimleri
Tekrarlayan kist hidatikler
Ameliyat edilemeyen, cerrahiyi reddeden, hamile veya yaygın hastalığı olanlar

Perkütan tedavi nasıl yapılır?

İşlem öncesi korunma amacıyla iki hafta önceden başlanarak ve sonrasında 4 hafta süresince albendazol (Andazol) verilir. Girişimsel tedavi ultrasonografi ve floroskopi eşliğinde uygulanır. İşlemin her basamağı ultrason ve floroskopi ile görülerek yapıldığından komplikasyon riski çok düşüktür. Tüm girişimsel işlemlerde olduğu üzere giriş bölgesi uyuşturulur ve damardan hastayı rahatlatıcı ilaçlar verilerek hastaların hemen hiç acı çekmemesi sağlanır. İnce bir iğne ile kistin içine girilir ve bir miktar kist sıvısı boşaltılır.

Kist içine paraziti öldürecek ilaçlar (çok yoğun tuzlu su, alkol, …) verilir. Her ilaç verildiğinde 15 dakika beklenir.

Kistin içindeki sıvı tamamen boşaltılır

Bazı durumlarda kateter dediğimiz özel bir malzeme takılması gerekebilir. Takılan kateterden kist içeriği ve hatta parazitin oluşturduğu zarlar ve yavru kistler boşaltılabilir.

Sonuçlar

İşlemin riskleri çok düşük oranlardadır. İşlem sonrası verilen ilaçlara bağlı 1-2 saat süren ateş olabilir. Bu durumun herhangi bir önemi yoktur, ateş düşürücülerle tedavi edilir. İşleme bağlı kistin karın içine yayılımı henüz hiç görülmemiştir. İşlem sonrası abse veya kisto-biliyer fistül %2-5 oranında gözlenebilir. İşleme bağlı ölüm riski iki binde 1 civarındadır (0.047%). Cerrahi ile karşılaştırıldığında perkütan tedavi (ciltten girilerek ameliyatsız yapılan tedavi) daha kısa hastanede kalış süresi, daha düşük komplikasyon, ölüm ve nüks oranı vadetmektedir.


Copyright © 2016 Seta Ajans. All Rights Reserved.

Back to top