KARACİĞER İĞNE BİYOPSİSİ

Virüslerin neden olduğu hepatitin karaciğere yaptığı hasarın derecesin değerlendirmek için en iyi yöntemdir. Alkolik karaciğer hastalığı, karaciğer yağlanması, primer biliyer siroz, hemakromatozis, Wilson Hastalığı gibi birçok karaciğer hastalığının tanısında ve takibinde önemlidir. Karaciğer kitlelerinin kesin tanısını koymak ve tedaviye başlamak için ihtiyaç duyulabilir.

Karaciğer naklinden sonra doku reddini değerlendirmek için gerekebilir. Ayrıca hastaya uygulanan tedavilerin etkinliğinin takibinde de yararlıdır.

Biyopsi öncesi dikkat edilmesi gereken durumlar
Biyopsi öncesi coumadin gibi haplar kullanıyorsanız bunu doktorunuza bildirin. Bu ilaçlar işlemden önce doktorunuz tarafından kesilmelidir. Biyopsi sırasında heyecan, ağrı ya da korkunun giderilmesi için damardan ilaçlar verilecektir. Bu nedenle işlemden önce en az 6 saat aç olmanız gerekir. Biyopsiden önce bir kan alınarak kan sayımı kontrol edilir, kanama-pıhtılaşma sorunu olup olmadığı araştırılır. 15 gün içinde alınmış pıhtılaşma tablosunu gösteren kan değerleriniz varsa yeterlidir.

Biyopsi nasıl yapılır?
Biyopsi korkusu veya endişesi olan hastalara biyopsi öncesi sakinleştirici ilaçlar verilebilir. Biyopsi yapılacak olan deri bölgesi antiseptik ile temizlenir. Sırt üstü yatan hastada, iğnenin gireceği alana lokal anestezik ilaç enjekte edilir. Karaciğer biyopsi iğnesinin kolay girmesini sağlamak için, karın derisi üzerinde küçük bir kesi yapılır. Girişimsel Radyoloji Bölümünde tüm biyopsi işlemleri görüntüleme rehberliğinde yapılır. Yani iğnenin girdiği yerden karaciğerdeki hedefe kadar her aşamada iğne takip edilir. Bu nedenle görüntüleme eşliğinde karaciğerden yapılan iğne biyopsisi de son derece güvenli bir yöntemdir.
Biyopsi iğnesi ile karaciğere girilir ve ince bir parça alınır. Alınan örnek bir kürdandan daha incedir ve uzunluğunda genellikle kürdanın üçte biri kadardır. İğne biyopsileri için özel ikili iğne sistemi kullanmaktayız. Bu sayede deriden karaciğere iğne ile tek bir kere girilir, bu da hasta için işlemi çok kolaylaştırır. Ek olarak bu özel iğne içinden ikinci bir iğne ile girilerek birden fazla örnek alınabilir. Böylece alınan parçanın yetersiz olması ve biyopsi işleminin tekrarlanma ihtimali en aza iner. Bazı özel durumlarda karaciğere ciltten iğne ile girilmesi yüksek kanama riski taşırsa özel bir iğne sistemiyle boyun toplardamarından karaciğere ulaşılarak biyopsi alınabilir. Karaciğerden alınan örnek mikroskobik inceleme için patolojiye gönderilir.

Biyopsi sonrasında dikkat edilecek hususlar
Karaciğer biyopsisi, deneyimli bir doktor tarafından ultrason eşliğinde yapıldığında, çok güvenli bir işlemdir. Yine de biyopsiden sonra 1 gece hastalarımızı hastanede gözlüyoruz. Bu süre içerisinde hastaların tansiyon ve nabzı düzenli olarak kontrol ediyoruz. Hastalar biyopsi sonrası en az iki saat süreyle, sağ yanı üzerine yatarak, istirahat ederler. Hastalar taburcu olduklarında kendilerini çok zorlamamak kaydıyla normal yaşamlarına dönebilirler. Bütün bu tedbirler ile genellikle bir kanama veya başka bir sorun olmadan biyopsi işlemi atlatılır.

Sonuç

Patoloji raporunuz bir hafta içinde gelir. Genellikle kesin tanı konmuş veya hastalığınızın aşaması belirlenmiş olur.Copyright © 2016 Seta Ajans. All Rights Reserved.

Back to top