Girişimsel Radyoloji Nedir?   Girişimsel Tedaviler

Girişimsel radyoloji en genel tanımıyla; normalde ameliyat ile olabilecek tedavilerin ameliyatsız yapılmasıdır. Girişimsel radyolojide çok ince teknolojik sistemlerle tanı ve tedavi işlemleri yapılır. Vücuda giriş yapılırken ve hastalıklı bölgeye ulaşılırken Anjiyografi, Bilgisayarlı Tomografi ve Ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemlerinden faydalanılır. Böylece körlemesine girişlerin yol açabileceği sorunlar ortadan kalkmış olur. Girişimsel radyologlar önceden elde edilmiş görüntüler üzerinde, gerçekleştireceği işlemi planlar. İşlemler yapılırken vücuda giriş bölgesi uyuşturulmakta ve damardan hastayı rahatlatacak ilaçlar verilmektedir. Bu sayede hastalar hemen hiç acı hissetmez. İşlemlerin büyük çoğunluğunda genel anestezi gerekmez, hastalar hastaneye yatırılıp işlem sonrası aynı gün ya da bir gün sonra taburcu edilir. Ağrısız ve riskleri oldukça az olan bu yöntemlerle, hastaların yaşam kalitesi artar ve hastanede kalış süresi kısalır. Hastaların tedavi edici işlemlerinde çoğunlukla yüksek teknoloji içeren cihazlar, küçük tıbbi aletler kullanılır. Bu malzemeler her işlem ve amaç için özel olarak tasarlanıp üretilir. Girişimsel Radyoloji Ünitesi’nde cerrahi müdahaleye gerek duyulmadan 60’a yakın hastalık tedavi edilebilir. Karaciğer, meme, lenf bezleri, prostat gibi birçok organdan biyopsiler alınabilir, kistler, apseler tedavi edilebilir, tıkanmış olan safra ve idrar yolları açılabilir, diyaliz kateterleri takılabilir. Özellikle karaciğer tümörleri , özel iğne veya ilaçlarla yok edilmek suretiyle tedavi edilebilir. Beyin kanamasına neden olan baloncuklar veya inmeye neden olan damar tıkanıklıkları gibi beyin damar hastalıkları kafatasını açmadan tedavi edilir.

Niçin Girişimsel Radyoloji?

Genel anestezi ve cerrahinin komplikasyonlarından korur.
Başarı oranları cerrahi tekniklerle aynıdır, hatta bazı işlemlerde daha yüksektir.
Komplikasyon oranları daha düşüktür
Ölüm riski ve oranları çok daha düşüktür.
Hastanede kalış süresi daha kısadır.
Toplam masraf daha azdır, ekonomiktir.
Hasta açısından konforludur, tekrarlanabilir.
Özellikle bazı hasta gruplarında tek seçenektir.

Girişimsel Radyoloji

Profesör Doktor Mert Köroğlu/Radyoloji Uzmanı

Hakkımda

1973 yılında Erzincan'da doğdum, İlköğretimi Erzurum Kültür İlkokulu’nda bitirdikten sonra, ortaöğretimime 1984’te Erzurum Dumlupınar Anadolu Lisesinde başladım. Kütahya Ali Güral Anadolu Lisesi’nden 1991 yılında mezun oldum. Hacettepe Üniversitesi Tıp (İngilizce) Fakültesi’nde 1991 yılında başladığım Tıp eğitimimi, 30 Haziran 1997’de tamamladım. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başlayıp, 2002 tarihinde “Karaciğer kist hidatiğinde cerrahi ve perkütan tedavi sonuçlarının karşılaştırılması: prospektif randomize bir çalışma” konulu tezimle Radyoloji uzmanı oldum. Uzmanlık sonrası 6 ay süre ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda Girişimsel Radyoloji bölümünde radyoloji uzmanı olarak çalıştım. 2002-2010 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda görev yaptım. 2003-2004 tarihleri arasında University of Texas’da Radyoloji Anabilim Dalı’nda Girişimsel Radyoloji ve Vücut MR Görüntüleme alanlarında Ziyaretçi Yardımcı Doçent olarak çalıştım. 2006 tarihinde Türk Radyoloji Derneği Yeterlilik Kurulu tarafından yapılan kuramsal ve beceri sınavındaki başarım nedeniyle Radyoloji Yeterlilik Belgesi, 2007 yılında ise Radyodiagnostik bilim alanında Doçent ünvan ve yetkisini aldım. 2010 yılında lazer ile varis tedavisi konusunda doktora tezi yönettim. 2010 yılında da Sağlık Bakanlığı’nca yapılan yazılı ve mülakat şeflik sınavlarını kazanıp Doçent olarak çalıştığım Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden naklen Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne Radyoloji Klinik Şefi olarak atandım. Çocuk radyolojisi alanında yaptığım çalışmalar nedeniyle 2011 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Çocuk Radyoloji Uzmanı belgesi almaya hak kazandım. 2013-2015 yılları arasında Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda Profesör Doktor kadrosunda görev yaptım. Uzun yıllardır girişimsel radyoloji alanında yaptığım çalışmalar nedeniyle 2016 yılında Türk Girişimsel Radyoloji Derneği tarafından verilen Girişimsel Radyoloji Diplomasını aldım. Halen 2016 yılında yollarımızın kesiştiği Memorial Şişli Hastanesinde çalışmaya devam etmekteyim.

Mesleki Ödüller, Dereceler ve Yayınlar

• Uluslararası 2, Ulusal 3 ödül
• Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan 51 makale
• Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan 27 makale
• Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan 27 bildiri
• Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan 147 bildiri
• 2 mesleki kitap bölüm çevirisi
• 3 mesleki kitap çevirisi
• 2 mesleki kitap bölüm yazarlığı

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

• Konuşmacı olarak katıldığı 4 uluslararası kongre
• Konuşmacı olarak katıldığı 13 ulusal kongre

Bilimsel Kuruluşlara Üyeliklerim

1. Türk Radyoloji Derneği.
2. Türk Girişimsel Radyoloji Derneği
3. Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe.

          

     

Tedaviler

          

     

İletişim

Sorularınız İçin

Copyright © 2016 Seta Ajans. All Rights Reserved.

Back to top