Beyin Anevrizması (Baloncuk) ve Beyin Zarları Arasında (Subaraknoid) Kanama

Endovasküler tedaviler kafatası açılmaksızın, çoğunlukla kasıktaki atardamardan girilerek vücudun atardamar sistemi bir nevi doğal yol olarak kullanılarak beyindeki anevrizmaya çeşitli özel kateterler, teller ve mikrokateterler vasıtasıyla ulaşıldıktan sonra uygulanacak her türlü tedaviyi kapsar. Diğer birçok girişimsel radyolojik işlemin aksine genel anestezi uygulanması gerekir. Böyle bir tedavinin güvenle uygulanabilmesi için tecrübeli bir nöroradyolog, nöroanestezyolog ve donanımlı bir yoğun bakım ve kaliteli bir anjiyografi cihazı gereklidir. O nedenle her merkezde güvenle uygulanabilmesi mümkün değildir. Endovasküler yolla (veya nörogirişimsel) anevrizma tedavisinin en yaygın olan şekli anevrizma içinin “koil” adı verilen oldukça yumuşak ve ince metalik ip şeklindeki malzeme ile doldurulmasıdır. Anevrizmanın özelliklerine göre bu dolgu malzemesi atardamar içine taşmasın diye “balon remodelleme” veya “stent yardımı ile koilleme” yöntemleri artık pek çok anevrizmanın bu yolla tedavisini mümkün kılmıştır. Son zamanlarda “akım çevirici” veya “akım yönlendiricilerde kullanılabilmektedir. Bu cihazlar anevrizmanın doluşunu zaman içinde tamamen engellemek amacıyla tasarlanmıştır. Özellikle fuziform dediğimiz iğ şeklindeki anevrizmalarda veya küçük çıkıntı şeklindeki anevrizmalarda bu yöntem tercih edilmektedir.


Fusiform (İğ Şeklinde)Anevrizma

Sakküler Anevrizma

1)Balon eşiliğinde koil embolizasyon

2)Stent eşliğinde koil embolizasyon


3)Akım yönlendirici (flow diverter) cihaz ile tedavi


4)Endovasküler WEB (Woven Endobridge Device) cihazi ile kapama

Günümüzde en yeni kullanılan bir diğer tedavi seçeneğidir.Globüler yapıda sık dokunmuş (~200 kez ) nitinol meshlerden oluşan intrasakküler akım bozucu cihazdır.Bu sayede akım yavaşlar ve anevrizmanın kapanmasına neden olur.
Sol ( ICA) şah damarında anevrizması olan hastanın Akım yönlendirici cihaz ile tedavisi
Sağ orta beyin damarında anevrizması olan hastanın WEB cihazi(ok işareti) ile tedavisi
Sağ orta beyin damarında anevrizması olan hastanın Stent eşliğinde koil embolizasyon tedavisiEndovasküler tedavi sonrası normal yaşama dönüş nasıldır? Anevrizma saptandığı zaman genellikle tedavi edilmesi gereken ölümcül sakat bırakıcı bir hastalıktır. Açık beyin ameliyatı veya anjiografi eşiliğinde yaptığımız endovasküler tedavilerin de ölüm ve felç dahil riski olmakla birlikte (%1-3) bu hastalığın yaşam boyu oluşturduğu risk göz önüne alındığında bu tedavi riski çok düşüktür. Kanamamış anevrizmalarda (özellikle rastlantısal saptanmış), tedavi sonrası hasta çoğu kez birkaç gün içinde normal yaşama dönebilir. Yoğun bakım veya uzun dönem hastanede yatış gereksizdir. Beyin kanaması ile başvuran hastalar bu kadar şanslı olamamaktadır. Bu hastalar büyük ihtimalle yoğun bakım takibine ihtiyaç duymakta ve hastanede kalış süreleri de uzamaktadır. Bunun sebebi ise hem kafa içi basınç artışı gibi kanamanın direk etkileri, hem de vazospazm veya hidrosefali gibi kanamaya bağlı daha sonraki dönemde açığa çıkması muhtemel komplikasyonlardır. Vazospazm, beyin damarlarının kanamaya tepki olarak gösterdikleri büzüşme ve beyinin kanlanmasının bozulması anlamına gelir ve genellikle kanamadan sonraki 3-21. günlerde izlenebilir. Hidrosefali ise beyin-omurilik sıvısının normal dolaşımı bozulduğundan beyinde olması gerektiğinden fazla sıvı birikmesiyle beyin dokularının basılanması anlamına gelir. Bütün bu nedenlerle beyin kanaması geçirmiş hasta kaybedilebilir. Bu yüzden kanamadan tespit edilmiş anevrizmaların tedavisi çok önemlidir. Tedavi sonrası takipler? Hastanın genel durumu ve diğer bulguları, anevrizmanın tedavi yöntemi, olası ek sıkıntılar ve tedavi bulguları göz önüne alınarak her hastaya bir takip çizelgesi belirlenir. Kliniğimizdeki yaklaşım 3.ayda MR anjio ile 6.ayda DSA ile kontrolüdür.


Copyright © 2016 Seta Ajans. All Rights Reserved.

Back to top