BÖBREK İĞNE BİYOPSİSİ (RENAL BİYOPSİ)

Böbrek hastalığını teşhis etmek, böbrek hastalığının şiddetini belirlemek veya böbrekteki bir hastalığa uygulanan tedaviyi izlemek için biyopsi gerekebilir. Nakli yapılan bir böbreğin düzgün çalışmaması durumunda da biyopsi yapılabilir.

Radyoloji uzmanı doktor özel iğneler ile ultrason rehberliğinde her an görerek böbreğe ulaşır ve yaklaşık 1.5 cm uzunluğunda ve 0.5 mm çapında bir parça koparır. Tıbben bu işleme perkütan böbrek biyopsisi diyoruz. Ultrasonla görmeden biyopsi yani kör biyopsi yapmıyoruz. İğneyi böbreğe doğru ilerlerken her an ultrasonla görüyoruz bu sayede gözle görünebilecek damarlardan ve diğer çevre dokulardan sakınabiliyoruz.

BÖBREK BİYOPSİSİ NEDEN YAPILIR?

Tespit edilemeyen bir böbrek hastalığının kesin teşhisi için, Böbrekteki hastalığın nasıl ilerlediğini, hangi boyutlarda hasara neden olduğunu saptamak için, Böbreğin hastalığına ve hastalığın şiddetine göre tedavi planlarında düzenleme yapmak veya uygulanan tedavinin sonuçlarını değerlendirmek için, Nakledilen böbreğin neden düzgün çalışmadığını öğrenmek için böbrek biyopsisi yapılabilir.

Doktorunuz kan veya idrar testlerinin sonuçlarına göre de böbrek biyopsisi önerebilir.

Böbrek hastalıkları ile ilişkili olabilecek şekilde idrarda kan varlığı (hematüri), Böbrek hastalığının diğer belirtileri ile birlikte idrarda aşırı miktarda protein varlığı (proteinüri), Kanda aşırı atık ürün oluşmasına neden olan böbrek fonksiyon bozuklukları gibi durumlar da böbrek biyopsisi yapılmasını gerektirebilir.


BÖBREK BİYOPSİSİNİN RİSKLERİ NELERDİR?

Böbrek biyopsisi güvenli bir yöntemdir. Böbrek biyopsisi nedeniyle oluşabilecek komplikasyon idrarda kan görülmesidir (hematüri). Nadiren, böbrek çevresinde kan toplanması (hematom) görülebilir. Kanama genellikle birkaç gün içinde durur. Kan nakli veya müdahale gerektirecek derecede ciddi bir kanama nadir olarak görülebilir.

NASIL HAZIRLANMALISINIZ?

Böbrek biyopsisi öncesinde kanama riskini artırabilen ilaçların (warfarin(Coumadin) gibi kan inceltici ilaçlar (antikoagülanlar)) en az 7-10 gün öncesinden kesilmesi gerekir. Eğer bu ilaçlardan birisini kullanıyorsanız, lütfen doktorunuzla konuşunuz. Böbrek biyopsisinden 6 saat öncesinden yeme ve içmeyi kesmeniz istenir. Ancak düzenli olarak kullanılan kalp ve hipertansiyon ilaçları çok az miktarda suyla alınmalıdır. Biyopsiden önce bazı kan testleri yaparak hastanın kan pıhtılaşma durumunu ve kanamaya eğilimi olup olmadığını değerlendiriyoruz.

BİYOPSİ İŞLEMİ

Böbrek biyopsisini hastalarımızı hastanemizde işlem günü yatırarak yapıyoruz. Biyopsi işlemi yaklaşık yarım saat sürer. Biyopsi sırasında uyanık olacaksınız ve karın üzerinde yatar vaziyette uzanırsınız. Biyopsi eğer böbrek nakli içinse, sırt üstü yatmanız gerekecektir. Ultrason ile doktorunuz biyopsi iğnesini böbreğin neresine hangi açıyla sokacağını belirler. Cildinizin biyopsi yapılacak alanını temizler, sonrasında lokal anestezi uygular. İğnenin gireceği yere küçük bir kesi açar ve böbrek içine doğru ilerleyen iğneye ultrason cihazı rehberlik eder. İşlem sırasında, biyopsi alanında basınç hissedebilir ve iğnenin çıkardığı sesi duyabilirsiniz. Ancak endişelenmeyin lokal anestezi sayesinde ağrı hissetmezsiniz.

Doktorunuzun yeterli miktarda doku örneği almak için iğneyi birkaç kez kullanması gerekebilir. İğne genellikle dış bir iğne içinden sokulduğundan defalarca böbreğe girip çıkmak gerekmez, buda kanama riskini azaltır. Biyopsiden hemen sonra tekrar ultrasonografi ile değerlendirip kanama olup olmadığını kontrol ediyoruz. Doktorunuz iğneyi çıkardıktan sonra kesiüzerine bası yapar ve bandaj yerleştirir. Böbrek biyopsisinde az da olsa kanama riski vardır. Bu nedenle işlemden sonra 24 saat süre ile hastanede izlenmeniz ve tuvalet ihtiyacınızı yatakta yapmanız gerekebilir. Bu süre boyunca size yardımcı olabilecek bir refakatçıya ihtiyacınız olacaktır. İşlemden sonra su içmek, yemek yemeniz için en az 2 saat beklemeniz ve doktorunuzun onayını almanız gerekecektir. İşlem sonrası yapacağınız idrarlar kanama açısından değerlendirilecektir. Bu nedenle idrarınızı dökmeden önce hemşirenize göstermeniz gerekmektedir. Biyopsi sonrası hastanede yattığınız süre boyunca kanama olup olmadığını takip etmek amacıyla, İşlemden sonra 2-3 saat sonra ve gerektiğinde 6-8 saat arayla kan sayımı kontrolü yapılacaktır.

İşlemden sonraki gün herhangi bir sorun olmazsa taburcu edilebilirsiniz.

Biyopsiden sonra servis hemşire ve dokları tarafından izlem yapılır

• Kan basıncı, nabız ve solunum değerleriniz izlenir,
• Kanama ve diğer komplikasyonlar için idrar tahlili ve tam kan sayımı testlerinin yapılması,
• En az 6 saat ayağa kalkmama,
• Biyopsiden sonraki bir kaç saat içinde biyopsi yerinde çok nadiren ağrı hissedilebilir. Bu durumda ağrıyı gidermek için size ilaçlar verilecektir. Taburcu olduktan sonra bile ağır şeyleri kaldırmama ve yorucu egzersizlerden kaçınma gibi önlemler toparlanmanızı hızlandıracaktır. Böbreklerden alınan doku örnekleri hastalık tanısı konmasında uzmanlaşmış bir doktor (patolog) tarafından incelenmek üzere laboratuara gider. Patolog, mikroskop kullanarak incelediği doku numunelerinde hastalıkların olup olmadığını aramak için özel boyalar kullanır.

Eğer aşağıdaki durumlardan biriyle karşılaşırsanız doktorunuza başvurunuz:

• Biyopsiden sonraki 24 saatten fazla bir süre boyunca idrarda parlak kırmızı kan veya pıhtı görülmesi,
• İdrar çıkaramama,
• Ateş,
• Biyopsi yerinde kötüleşen ağrı,
• Baygınlık, göz kararması, sersemlik hissi, baş ağrısı veya halsizlik gibi durumlarla karşılaşırsanız doktorunuza görününüz.

SONUÇLAR

Yaklaşık bir hafta içinde patoloji laboratuarından biyopsi raporunuzun gelmesi beklenir. Biyopsi raporu doktorunuzun eline geçtiğinde sonuçları sizinle paylaşacaktır. Doktorunuz sonuçlara bakarak böbrekteki problemin kaynağını açıklayabilir ya da size uygulanan tedavi planında değişikliklere gidebilir.



Copyright © 2016 Seta Ajans. All Rights Reserved.

Back to top