TIKALI DAMARLARIN AÇILMASI Balon Anjiyoplasti Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Radyolojide kullanılan görüntüleme yöntemleri (Anjiyografi, Ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi gibi…) rehberliğinde tedavi edici işlemlerin özel teknolojik aletler kullanılarak radyologlar tarafından uygulanmasıdır. Girişimsel Radyolojideki tedavi uygulamaları hastalar tarafından cerrahi işlemlere göre daha kolay tolere edilir, genellikle daha az ağrılı ve riskli olup, girişimler sonrası hastanede kalış süresi de daha kısadır. Yapılan işlem bir ameliyat olmadığından, bu tedavilerde hastaya genel anestezi uygulanmaz, ciltte kesi izi yoktur ve hastanede kalma süresi genellikle oldukça kısadır. Bu özellikleri nedeniyle, girişimsel radyoloji 21. yüzyıl cerrahisi olarak da nitelenmektedir. Girişimsel radyoloji, nispeten yeni bir tıp alanı olup ülkemizde de 20 yıllık bir geçmişi vardır. Radyolojik görüntüleme alanındaki gelişmeler sürdükçe, daha fazla hastalık girişimsel yöntemlerle ameliyatsız olarak tedavi edilebilecektir. Balon Anjiyoplasti nedir ?
Anjiyoplasti, tıkalı ya da daralmış olan damarları cerrahi işlem olmaksızın balon kateter ile açma işlemidir. Kasıktan cilde, yaklaşık kurşunkalem ucu büyüklüğünde bir kesi yapılarak bir kılavuz tel ve üzerinden balon kateter floroskopik görüntü eşliğinde tıkalı damara ilerletir. Kateter ucunda bulunan balon, tıkanıklığı açmak için o bölgede şişirilir.

Neden Anjiyoplastiye İhtiyaç Vardır?
En sık karşılaşılan neden, damar sertliğine bağlı oluşan tıkanıklıktır. Plak adı verilen ve bağ dokusu ile kolesterolden oluşan yapılar nedeniyle damar tıkanır. Atardamarlar tüp şeklindedir ve dokulara kan aracılığıyla besin ve oksijen taşırlar. Eğer damar tıkanırsa o bölgeye yeterli oksijen ve besin gitmez. Tıkanıklık Bulguları Nelerdir?
Tıkanan bölgeye göre farklı rahatsızlıklarınız olur. Örneğin; bacak damarlarınızda bir tıkanıklık varsa merdiven çıkarken, yürürken hatta dinlenirken bu bölgede bir ağrı duyabilirsiniz. Böbrek damarlarınızda bir tıkanıklık oluşmuşsa tansiyonunuz yükselebilir.

Damar Tıkanıklıklarının Tedavisi Nelerdir?

Kimi tıkanıklıklar cerrahi yöntemle kimileri ise anjiyoplasti yöntemiyle tedavi edilir. Yapılacak işlem doktorlarınızın size en uygun tedavi yöntemini belirlemesi ve sizi bilgilendirip sizden onam alması sonrasında kesinlik kazanır. Doktorunuz balon anjiyoplasti öncesi ve sonrasında size bazı ilaçlar verebilir. Bu ilaçların kullanılması sizin başarılı tedaviniz açısından çok önemlidir.

Anjiyoplasti Nasıl Bir İşlemdir ve Ne Kadar Sürer?

Anjiyoplasti işleminin bir seansı yaklaşık 1 saat sürer. Bu sürenin uzaması nadiren söz konusu olabilir. Eğer tanı için anjiyografi işlemi yapılmamışsa önce bu işlem yapılır. Balon ve stent anjioplasti günümüzde dar ve tıkalı damarların açılması için uygulanan en önemli tedavi yöntemleridir. Bir balon kateter yardımıyla yüksek basınç uygulanarak, darlık veya tıkanıklığa neden olan plağın damar duvarına doğru itilerek damarın açılması işlemine balon anjiyoplasti adı verilir. Balon anjiyoplastinin yeterli olmadığı durumlarda stent adı verilen örgülü metal tüplerin, plak olan bölgeye yerleştirilmesi işlemine ise stentleme işlemi adı verilir.

Anjiyoplasti işlemi şu aşamalardan oluşur

Bir iğne ile genelde kasık bölgesinden ( bazen de koldan ) damara girilmesi ve damar kılıfının yerleştirilmesi Balon kateterin tıkalı damara ilerletilmesi ve balonun şişirilmesi Kontrolün yapılarak indirilen balon kateterin geri çekilmesi.

İşlem Anında Ağrı Hissedecek miyim?

İşlem için damara giriş yerine bölgesel anestezi yapılacaktır. Bu andan itibaren o bölgede baskı hissedeceksiniz, ağrınız olmayacaktır.

Anjiyoplasti Hazırlığı Nasıl Olmalıdır?

Eğer yatan hastaysanız doktorunuz ya da hemşireniz size yardımcı olacaktır. Eğer işlemin yapılacağı gün hastaneye çağrıldıysanız uymanız gereken kurallar şunlardır: Gece yarısından itibaren aç kalın. Çoğu hasta kendisine verilmiş olan ilaç tedavisine devam edebilir. Aspirin, kumadin, heparin gibi ilaçlar ayrıca önem taşıdığından kullanımı mutlaka doktorunuza danışılmalıdır. Tansiyon ve kalp ilaçlarınızı az bir miktar su ile alabilirsiniz. Diyabetik hastaysanız ve insülin kullanıyorsanız, doktorunuzla ilaç dozu hakkında görüşün. Şeker hastaları kullandıkları tüm ilaçlar konusunda doktorlarını bilgilendirmelidirler. Eğer kullandığınız ilaçlar hakkında yeterli bilginiz olmadığını düşünüyorsanız işlem günü tüm ilaçlarınızı kutularıyla birlikte yanınızda bulundurunuz. Anjiyoplasti sırasında kullanılan kontrast madde ( opak ilaç, renkli ilaç) alerjiniz ya da iyot alerjiniz varsa doktorunuza işlemden önce bilgi veriniz. Anjiyoplasti öncesi en az 24 saat sigara içmeyin ve daha da önemlisi sigarayı tamamen bırakma kararı alın. Sigara dünya üzerinde bilinen ve insan sağlığını tehdit eden önlenebilir en büyük risk faktörüdür. İşleme gelirken üstünüzde takı olmamasına özen gösterin.

İşlem Sonunda Neler Olur?
Anjiyoplasti sonrası çoğu hastalar hastanede tutulmaktadır. Hastanedeki odanıza döndüğünüzde hemşireler size ne kadar süre sonra ayağa kalkacağınız ve ne zaman yemek yemeye başlayacağınız konusunda bilgi verecektir. Ayaktan gelip de hastanede yatmayan hastaların işlemden sonra 6-8 saat süreyle hastanede gözlem altında kalması gerekecektir. Bu süreden sonra evinize gitmenize izin verilir.

Evinize Gittiğinizde Dikkat Etmeniz Gerekenler

Doktorunuza danışarak ilaçlarınızı kullanabilirsiniz. Dinlenin. Yanınızda mutlaka size yardımcı olabilecek acil durumda doktora ve hastaneye ulaşabilecek bir yakınınız bulunsun. Bol sıvı alın ve olağan diyetinize uyun. 24 saat boyunca girişim yapılan yerdeki bandajın yerinde kalmasına özen gösterin. 24 saat boyunca - mümkünse – hiçbir iş yapmayın. Sigarayı tamamen bırakma kararı alın. 24 saat duş almayın. Eğer girişim yerinde kanama başlarsa o bölgeye baskı uygulayın ve zaman kaybetmeden doktorunuza başvurun. Aynı şekilde, giriş bölgesinde renk ve/veya ısı değişikliği olursa ya da balon yapılan bölgede ağrı başlarsa hemen doktorunuza danışın. Girişim yerinde titreşimli ses hissi alırsanız doktorunuzu arayınız.

Halkımız arasında balon anjiyoplasti işlemi çoğunlukla “balon patlatmak!” olarak bilinir. Bu tabii ki yanlış bir ifadedir. Artık siz, balon anjiyoplasti işleminde balonu patlatmadığımızı biliyorsunuz.
Ne yazık ki, gerek damar tıkanıklığı tedavisinde kullanılan ilaçlar, gerekse balon veya ameliyat, damar hastalığını tamamen ortadan kaldırmamaktadır. Dolayısı ile dikkat edilmediğinde damarın aynı bölgesinde veya vücudun farklı bölgelerinde yeni darlıklar ortaya çıkabilir veya hafif olan darlıklar daha da ilerleyerek ciddi darlık haline gelip, probleme yol açabilir. Bundan dolayı hastaların risk faktörleri ile mücadele etmesi, ilaçlarını düzenli kullanması, problemlerin erken saptanması açısından doktorunun önerdiği zamanlarda ve bunun dışında şikayeti olduğu her zaman kontrollere gelmesi çok önemlidir.


Copyright © 2016 Seta Ajans. All Rights Reserved.

Back to top