Akciğer Damarlarından Pıhtı(Pulmoner Emboli) Temizlenmesi

Hepimizin sıklıkla özellikle yoğun bakımda yatan hastalarda duyduğumuz akciğere pıhtı atması hayatı tehdit eden çok önemli bir sorundur. İlk 30 günde hastaların %30’u kaybedilir. Özellikle hasta şokta ise ilk saatlerde bile ölüm riski çok yüksektir. Akciğer damarında pıhtı olduğunda ana tedavi kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçların (antikoagulasyon) verilmesidir. Ancak hastanın hemodinamik olarak normal (stabil) olmadığı durumlarda (yani üzerine eklenen şokta varsa) yapacağımız etkin tedaviler hayat kurtarıcı olacaktır. Akciğer atardamarına genellikle bacak damarlarından kopan pıhtılar atar. Bu türden pıhtıların gelişmesi için bazı risk faktörleri aşağıda sıralanmıştır:
Kronik kalp yetmezliği
Uzun kemik kırıkları
Sigara tiryakiliği
Daha önceden akciğere pıhtı atmış olması
Kanın aşırı pıhtılaşmasına neden olan hastalıklar
Yüksek tansiyon
Yatalak olmak
İleri yaş
Diyaliz kateterleri
Şişmanlık
Doğum kontrol hapı kullanımı
Hamilelik veya lohusalık
İnme
Büyük ameliyatlar
Varisler

Antikoagulasyon tedavisinin ölüm oranını %8 oranında düşürdüğü bilinmektedir. Heparin diye bilinen bu ilaç pıhtının daha da ilerlemesini veya tekrar pıhtı atmasını durdurmak için kullanılır. Yalnız oluşmuş olan pıhtıyı eritmediği bilinmelidir. Pıhtı eritici ilaçlar (örneğin tPA) kullanıldığında ise akciğer damarındaki pıhtı bir oranda erimekle birlikte,%20 oranında beyin kanaması veya vücutta başka bölgelerde kanamalar ile hasta kaybedilebilmektedir. Akciğer embolisinde akciğerin ilgili bölgesi kanı oksijenlendirmeye katkı sağlayamadığı için nefes darlığı, halsizlik, göğüs ağrısı gibi şikayetler görülebileceği gibi kan tükürmede gelişebilir. Ağır pulmoner embolide ölümün en önemli nedeni, kalbin sağ yarısının pıhtı ile dolu akciğere kan pompalayamaması ve yorulması olarak anlatabileceğimiz kalp yetmezliğidir. Bu durum saatler içinde bile gelişebilir. Bu nedenle akciğer atar damarından pıhtının biran önce temizlenmesi hastanın hayatını kurtarabilir. Bu nedenle ağır pulmoner embolide sadece antikoagulan ilaçların verimesi yeterli değildir. Günümüzde ameliyatsız anjiografik yöntemlerle akciğerdeki pıhtılı damara ulaşıp direk pıhtının içine az miktarda pıhtı eritici ilaçlar verdikten sonra pıhtıyı aspire ederek temizleyebiliyoruz. Bu sayede pıhtı eritici ilaçları az kullandığımız için kanama riski de daha az oluyor. Akciğer embolisinin tanısı da günümüzde ilaçlı tomografi ile çok yüksek doğrulukla koyabiliyoruz. PTE protokolü dediğimiz bu BTA incelemesiyle hem akciğer atardamarında ki pıhtıyı çok net olarak görebiliyoruz hem de sağ kalbe binen yükü sağ kalpte ki genişlemeyi anlayabiliyoruz. Tecrübeli merkezlerde ameliyatsız bir şekilde kateter ile yapılan tedavilerin, ağır pulmoner embolide hayat kurtarıcı olduğu kanıtlanmıştır.


Copyright © 2016 Seta Ajans. All Rights Reserved.

Back to top