Mikrodalga Ablasyon ile ilgili genel bilgiler

Tiroid, Akciğer, Karaciğer, Böbrek, Meme ve bazı kemik tümörlerinin ( osteoid osteoma gibi ) tedavisi Mikrodalga ablasyon yöntemi kullanılarak Ultrason veya Bilgisayarlı Tomografi klavuzluğunda Radyoloji Kliniğinde yapılmaktadır. Özellikle Avrupa’da birçok ülkede Mikrodalga ablasyon tümör tedavisinde başarıyla kullanılmaktadır. Mikrodalga ablasyonun daha büyük lezyonları tedavi edebilmesi, tedavinin daha kısa sürede ve daha az ağrı ile yapılabilmesi gibi üstünlükleri bulunmaktadır. Bu yöntemle kanser vakaları genel anesteziye ihtiyaç olmaksızın da tedavi edilebilmekte ve hasta işlem sonrasında en fazla bir gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilebilmektedir.0 Özetle, bu yöntemle tümör tedavisinin başlıca avantajları; işlemin kısa sürede yapılabilmesi ( en fazla 15 dk) , genel anestezi gerektirmeden bilinçli sedasyon ve lokal anestezi ile işlemin tamamlanabilmesi ve işlem sonrası hastanın rahatlıkla ayağa kalkmasıdır. İşlem için MWA jeneratörleri ve MWA iğneleri kullanılmaktadır.  Daha önceden yakılması gereken alanın boyutları hekim tarafından belirlenmektedir.  Bu boyutlara göre jeneratörden ısı ve zaman değerleri ayarlanır. Sistem temel olarak, dokuda ki su moleküllerinin uygulanan frekans sayesinde hızlandırılıp birbirleriyle çarpışması sonucu oluşan kinetik enerjinin ısı enerjisine dönüştürülmesi esasında dayanmaktadır.


Nasıl Uygulanır?

Bu yöntemde önce hastadaki lokal bölgeyi uyuşturuyoruz. Ultrason veya tomografi eşliğinde iğneyle girdiğimiz bölgedeki tümörü mikrodalga frekansları sayesinde ısı enerjisi ile yakıyoruz. Mikrodalga ablasyon ile damara yakın tümörler daha iyi yakılmakla birlikte damara zarar verilmemektedir. Yani hasta ağrı hissetmeden bu yöntemle kanser vakaları genel anesteziye ihtiyaç olmaksızın tedavi ediliyor.


Uygulama sonrası takip;

MWA’ dan 1-2 saat sonra kontrol amaçlı ultrasonografi  ile hasta muayene edilir.  Bazı durumlarda işlemden hemen sonra BT çekimi de yapılabilir. Genel olarak 1 ay sonrasında alınan BT görüntüleme sonuçların tümör boyutunun küçülmesi beklenmektedir. İşlemden 3 ve 6 ay sonra kontrastlı BT takibi yapılır. Teknik başarı işlemin hemen sonrasında, teknik etkinliği ise işlem sonrası takiple anlaşılır.

Mikrodalganın Avantajları;

sadece bir iğne deliğinden giriş yapılır ( hem infeksiyon riski azdır hem de kozmetik önemlidir)
hasta ağrı yaşamaz, genel anesteziye gerek yoktur. Lokal anestezi yeterlidir.
5 cm ve üzeri tümörler bile yakıla bilmektedir.
Genellikle 1 gün içinde taburcu olunur.
Mikrodalga ile ablasyon tedavisi tekrarlanabilir.


Copyright © 2016 Seta Ajans. All Rights Reserved.

Back to top